Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Peter Henrich Overgaard

Første høvedsmand

Karsten Pedersen

Ypperstepræst

Søren Kristian Petersen

Skriftfører

Ole Nielsen

Regnskabsfører

Flemming Luttermann

Kasserer

Michael Buchardt Pedersen

Anden høvedsmand

Jørgen Hyllested

Fungerende ekshovedpatriark

Louis Freddy Markvardsen

Storrepræsentant

Ralph Schøndorff Asmund

Storrepræsentant

Kurt Henckel